INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activitățiilor auxiliare pe care le presupun activitățile sale principale. Datele cu carater personal prelucrate de INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL aparțin, de regulă, reprezentanților și angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali.

Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal reprezintă una dintre responsabilitățile INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL în cadrul activității desfășurate pe piață. În acest scop, INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL se angajează să respecte principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL se obliga in a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care persoanele vizate le furnizează despre ele.

INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL se asigură că angajații săi sunt instruiți în mod corespunzător astfel încât să se asigure respectarea tuturor principiilor în cadrul prelucrărilor efectuate de aceasta cu privire la datele cu caracter personal.

În desfășurarea activității, INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de categoria de persoane vizate, astfel, în cazul reprezentanților clienților și furnizorilor datele se referă la nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de e-mail.

De regulă, temeiul în baza căruia INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL prelucrează datele cu caracter personal este reprezentat de contract sau de obligația legală stabilită în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfășurare a relației contractuale sau de îndeplinirea unei obligații.

INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL se angajează să colecteze și să prelucreze doar datele personale care sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru buna desfășurare a activitățiilor sale principale.

INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților săi în limitele stabilite prin fișa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Nu divulgăm terților niciun fel de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal NU sunt stocate pe serverele INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL și sunt gestionate printr-un sistem informatic care asigură un nivel adecvat de securitate.

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
  • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
  • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
  • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În toate cazurile în care nu sunteți mulțumiți de modul în care v-am soluționat cererile vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea website-ului www.artist-management.ro și la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți apela tel: 021/2113981

În vederea exercitării acestor drepturi, utilizatorul va trimite o cerere scrisă, către INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL pe adresa de e-mail office@artist-management.ro, cu subiectul „Solicitare informații personale” sau o va transmite la adresa Str. Domnita Ruxandra nr. 23, corp A, sector 2, Bucuresti.

Datele cu caracter personal prelucrate de către INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL nu fac obiectul transferului către persoane aflate în afara Spațiului Economic European.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este stabilită în funcție de temeiul prelucrării și scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

Orice persoană vizată poate adresa INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele date de contact:

Adresa: Srada Domnita Ruxandra nr. 23, corp A, sector 2, Bucuresti

E-mail: office@artist-management.ro

Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu INTERNATIONAL ARTIST MANAGEMENT SRL, pot fi adresate la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336

București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Director general

Radu Lăzăroiu

Data 20.06.2018